Мультимедия
Мультимедия

Акция — условия и правила

Главная / Акция — условия и правила

УМОВИ ТА ПРАВИЛА

проведення рекламної акції

«Об’єкт Easyton»

(надалі - Правила)

 1. РЕКЛАМНА АКЦІЯ

  1. Рекламна акція «Об’єкт Easyton» (надалі - Акція) полягає в розіграші призу за принципом випадковості у визначенні переможця серед зареєстрованих учасників, які виконали умови участі в Акції, без сплати учасниками Організатору будь-яких коштів за участь у такій Акції.

  2. Акція не є лотереєю в розумінні Закону України «Про державні лотереї в Україні», а виключно рекламним заходом, направленим на популяризацію товарів Організатора серед потенційних споживачів та стимулюванню продажів.

  3. Акція не є азартною грою відповідно до термінології чинного українського законодавства.

  4. Будь-яка плата за участь в Акції не стягується.

 1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

  1. Організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Креатон Україна» (надалі - Організатор).

  2. Місцезнаходження Організатора: 03680, м.Київ, вул. Амосова, буд. 12.

  3. Телефон для зв’язку з Організатором: + (38) 044 393 35 42.

  4. Детальнішу інформацію про Організатора можна знайти за Інтернет-адресою: www.creaton.ua

  5. Інформацію про Акцію можна знайти за Інтернет-адресою: www.creaton.ua (надалі – Веб-сторінка Акції).

 1. ПРИЗ ПЕРЕМОЖЦЮ

  1. Акцією передбачено тільки одне призове місце.

  2. Призом в цій Акції є: мобільний телефон моделі iPhone 6 (надалі - Приз).

  3. Грошовий еквівалент вартості Призу не виплачується.

  4. Відповідальність за належне функціонування Призу, його безпечну та якісну роботу несе виробник.

  5. Переможець Акції зобов’язаний ознайомитися з Інструкцією по експлуатації Призу та використовувати Приз у відповідності до такої Інструкції.

  6. Зобов’язання Організатора перед переможцем Акції вважаються виконаними з моменту передання йому Призу, а Акція не тягне за собою будь-яких інших фінансових та майнових зобов’язань для Організатора.

  7. Факт передання Призу оформляється актом прийняття-передачі або іншим документом, що оформляється компанією, яка здійснює кур’єрську доставку Призу.

  8. Організатор також має право проводити фото та відео зйомку отримання переможцем Призу, публікувати такі матеріали в мережі Інтернет, своїх рекламних матеріалах, а також ЗМІ, на що учасники Акції як потенційні переможці надають свою згоду.

 1. УЧАСНИК АКЦІЇ

  1. Учасниками Акції можуть бути тільки дієздатні фізичні особи, що досягли повноліття.

  2. Учасником Акції є особа, що виконала наступні умови участі в Акції:

   1. придбала продукцію ТМ Easyton або брала участь як архітектор, виконроб, дизайнер в проектуванні / виконанні об’єкту будівництва, під час якого було використано продукцію ТМ Easyton (надалі – Об’єкт);

   2. заповнила в порядку, передбаченому цими Правилами, всі обов’язкові поля в заявці на участь в Акції з достовірною інформацією про:

    • своє прізвище, ім’я, по-батькові;

    • контактний телефон та електронну адресу;

    • адресу Об’єкта, в якому було використано продукцію ТМ Easyton;

    • найменування та контакти офіційного дистриб’ютора Організатора Акції, в якого було придбано продукцію ТМ Easyton для даного Об’єкта (надалі - Заявка).

  1. З переліком офіційних дистриб’юторів Організатора Акції можна ознайомитися за посиланням www.easyton.ua

  2. Фізична особа стає учасником Акції з моменту отримання Організатором Акції першої Заявки такої особи, за умови відсутності підстав для відмови в реєстрації/її анулювання та/або недопущення до розіграшу Призу у випадках, передбачених цими Правилами.

  3. Один учасник Акції може направити необмежену кількість Заявок, кожна з яких повинна містити інформацію про різні Об’єкти.

  4. Кожна Заявка учасника Акції бере участь в розіграші Призу.

  5. Один учасник Акції може направити Заявку щодо одного і того ж самого Об’єкту тільки раз.

  6. Кілька учасників Акції, які придбали продукцію ТМ Easyton та/або брали участь як архітектор, виконроб, дизайнер в проектуванні / виконанні Об’єкту, можуть направити кожен окремо Заявку щодо одного і того ж Об’єкту.

  7. Не можуть бути Учасниками та підлягають недопущенню до розіграшу Призу Заявки, направлені особами, що:

   1. є працівниками Організатора або його офіційних дистриб’юторів;

   2. є родичами першого ступеня спорідненості працівників Організатора або його офіційних дистриб’юторів;

   3. є обмежено недієздатними та / або недієздатними особами;

   4. є неповнолітніми;

   5. надали Організаторові недостовірну інформацію;

   6. не виконали умови участі в Акції та/або порушили ці Правила.

  8. Про відмову в реєстрації/її анулювання та/або недопущення до розіграшу Призу Заявки Організатор повідомляє особу електронним листом на адресу, вказану учасником під час заповнення Заявки.

 1. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКА

  1. Для реєстрації в Акції фізична особа повинна здійснити наступні кроки:

   1. Перейти за Інтернет посиланням: http://creaton.ua/share/.

   2. Ознайомитися з Правилами проведення Акції.

   3. Заповнити всі обов’язкові поля Заявки та надіслати її на адресу Ivan.Maksiuta@creaton.ua до 31.05.2016 року включно.

  2. Після надсилання Заявки учаснику протягом 24 годин на його електронну пошту, вказану ним під час заповнення Заявки, надійде лист-підтвердження успішності отримання Заявки Організатором. 

  3. У випадку неотримання листа-підтвердження, учасник, який має намір взяти участь в Акції, повинен зв’язатися з Організатором для з’ясування причин відсутності підтвердження.

  4. Учасник може збільшити свої шанси на виграш Призу шляхом направлення необмеженої кількості Заявок з інформацією про різні Об’єкти в порядку, визначеному в пп.5.1-5.3 п.5 цих Правил.

 1. СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

  1. Акція проводиться в наступні строки:

   1. Етап направлення учасниками Заявок з 16.09.2015р. по 31.05.2016р. Після 31.05.2016р. - Заявки не приймаються. 

   1. Етап перевірки інформації, зазначеної в Заявках, з 01.06.2016р. по 30.06.2016р.

   2. Етап визначення переможця 01.07.2016р. до 18-00 за київським часом.

  1. Визначення переможця відбувається шляхом проведення випадкового вибору виграшної Заявки системою random.org серед всіх надісланих учасниками та не відхилених Організатором Заявок.

  2. Етап направлення Заявок та визначення переможця здійснюється через Інтернет шляхом повідомлення через електронну адресу.

  3. Учасник Акції, направляючи першу Заявку, підтверджує, що згоден з цими Правилами та дає свій дозвіл на обробку своїх персональних даних, як це передбачено в цих Правилах.

  4. Ім’я переможця Акції публікується на сайті Організатора.

  5. У випадку, якщо учасником Акції було зазначено недостовірну або неповну контактну інформацію, що робить неможливим повідомити його про перемогу, а сам учасник протягом 5 робочих днів після проведення Акції не зв’язався з Організатором, вважається, що такий учасник відмовився від участі в Акції та Призу. Будь-яка грошова компенсація такому учасникові не виплачується. Розіграш призу проводиться повторно без Заявки/Заявок учасника-першого переможця на шостий робочий день з дня першого проведення Акції. За описаним в цьому пункті алгоритмом відбувається визначення переможця, якщо і при повторному та/або наступних розіграшах переможець відмовився від участі в Акції та Призу.

  1. Витрати на доставку Призу несе Організатор. За бажанням учасника Приз може бути отриманий ним за адресою Організатора безпосередньо від Організатора.

 1. ІНФОРМУВАННЯ

  1. Інформування про умови та результати Акції здійснюється за допомогою розміщення цих Правил та відповідного повідомлення на Веб-сторінці Акції.

  2. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором.

  3. У разі зміни цих Правил, Організатор оголошує про це через мережу Інтернет на Веб-сторінці Акції.

  4. Такі зміни та доповнення до цих Правил набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на Веб-сторінці Акції.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  1. Цими Правилами учасник Акції, як суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, на виконання вимог законодавства України про захист персональних даних повідомляється про включення добровільно наданих ним Організатору власних персональних даних до Бази персональних даних учасників Акції Організатора.

  2. Направляючи першу Заявку, учасник, як суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Організатором, як володільцем персональних даних, всіх дій відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі, але не виключно, щодо обробки персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

  3. Метою обробки персональних даних учасників Акції є забезпечення проведення Акції, визначення переможця, вручення Призу та наступного використання наданої учасником інформації в рекламних заходах Організатора, а також реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних учасників Акції та є прямо чи опосередковано пов’язані з Акцією.

  4. Для досягнення мети обробки до Бази персональних даних учасників Акції можуть бути включені наступні персональні дані учасника Акції:

   1. паспортні дані;

   2. реєстраційний номер облікової картки платника податків;

   3. номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти;

   4. особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо);

   5. місце фактичного проживання; місце проживання за державною реєстрацією; місце перебування;

   6. запис зображення (відео, фото), звукозапис.

  5. У зв’язку з внесенням персональних даних учасника до Бази персональних даних учасників Акції, такий учасник відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» має право:

   1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

   2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

   3. на доступ до своїх персональних даних;

   4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

   5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

   6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

   7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

   8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

   9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

   10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

   11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

   12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

   13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  6. Доступ до персональних даних учасника Акції, що включені до Бази персональних даних Організатора, третіми особами дозволяється лише у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

  7. Учасник Акції не вимагає повідомлення про поширення (передачу третім особам) своїх персональних даних.

  8. Направленням першої Заявки учасник Акції підтверджує його ознайомлення з Положенням про обробку персональних даних та збереження баз персональних даних Організатора, повідомлення його Організатором про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб’єкта персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Учасник Акції, направляючи першу Заявку:

   1. погоджується з цими Правилами;

   2. дає згоду на обробку персональних даних;

   3. підтверджує достовірність наданої ним інформації та наявність відповідного обсягу прав на надання інформації;

   4. погоджується на безоплатне використання інформації про нього як учасника та/або переможця Акції Організатором в своїх рекламних та маркетингових заходах.

  2. У випадку виникнення ситуацій, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором, виходячи з принципів розумності та добросовісності.